Over de wedstrijd

Ontdek de partners en het verloop van de wedstrijd

Het concept van de wedstrijd is simpel: iedereen kan een boom voorstellen als kandidaat ‘Baillet Latour Boom van het Jaar’. Deelname aan de wedstrijd is gratis.
 

Uit de verschillende kandidaten kiest de jury één laureaat per Vlaamse provincies en één uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De professionele jury zal zich voornamelijk baseren op het verhaal van de boom of zijn rol in de omgeving. Nadien gaat de stemronde open en kiest iedereen mee de Belgische winnaar voor 2024.

Bomen kunnen worden ingezonden tot 6 juli 2024. Op 2 september worden de provinciale winnaars bekend gemaakt en kan het stemmen beginnen op deze website. In oktober 2024 wordt de belgische winnaar van 2024 bekend gemaakt! 

 

 

Deze belgische winnaar krijgt een mooie prijs ter maximale waarde van €2500* en zal ons volgend jaar vertegenwoordigen in de strijd naar de titel om de ‘European Tree of the Year’!

Zowel bomen in particuliere eigendom als bomen op publiek domein kunnen als kandidaat voorgesteld worden. Elke kandidaat boom moet wel publiek zichtbaar zijn. De wedstrijd vindt om het jaar plaats in Vlaanderen en Wallonie. Bomen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen elk jaar genomineerd worden. 

* Zie Reglement voor voorwaarden.

Onze partners

De Baillet Latour Boom van het Jaar wedstrijd is een initiatief van Natuurmakers.Vlaanderen met de financiële ondersteuning van het Baillet Latour Fonds, en wordt georganiseerd in samenwerking met de European Landowners’ Organization (ELO), het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Aanspreekpunt Privaat Beheer (APB), de Bosgroepen, Bos+ en Landelijk Vlaanderen.

De Baillet Latour Boom van het Jaar wedstrijd is geïnspireerd op de bestaande wedstrijd “European Tree of the Year”, een Tsjechisch initiatief dat naar Europees niveau werd gebracht door de Environmental Partnership Association in samenwerking met ELO. De Europese wedstrijd telt nu 15 deelnemende landen. Het doel van het initiatief is kennis en interesse te promoten voor bijzondere bomen.

Het aanmoedigen, bevorderen en stimuleren van menselijke excellentie in België, in een rigoureuze maar open benadering van de evolutie van de maatschappij, is de missie van het Fonds Baillet Latour.

Het aanmoedigen, bevorderen en stimuleren van menselijke excellentie in België, in een rigoureuze maar open benadering van de evolutie van de maatschappij, is de missie van het Fonds Baillet Latour.

Natuurmakers.Vlaanderen is een natuurfonds dat particulieren financieel wil helpen en ondersteunen om actief aan natuurbeheer te doen. We doen dat graag samen met organisaties die het Vlaamse platteland een warm hart toedragen. Na meer dan dertig jaar natuurbeleid gericht op het inrichten van reservaten met hoogwaardige natuur blijft de biodiversiteit bij ons, maar ook elders in de wereld, achteruitgaan.
 
Er is volgens Natuurmakers.Vlaanderen nood aan een bredere participatie aan het natuurbeleid in Vlaanderen. Dat kan door particulieren, bosbouwers en landbouwers nauwer te betrekken bij de realisatie van natuur. 
 
Natuurmakers.Vlaanderen is geen nieuwe organisatie, maar een moderner jasje voor het vroegere SBNL Vlaanderen (Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu Vlaanderen). Een nieuwe, dynamische ploeg van bestuurders afkomstig uit zowel de Vlaamse administratie, de industrie en het maatschappelijk middenveld heeft zijn schouders gezet onder deze herboren natuurvereniging.

De European Landowners’ Organization organiseert interdisciplinaire bijeenkomsten met actoren uit de landelijke sector en beleidsmakers op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau. Dit verzekert ELO’s unieke positie onder de denktanks in de landbouw-, milieu- en plattelandsactiviteiten.

Landelijk Vlaanderen is een belangenorganisatie die ijvert voor de bevordering van het ondernemerschap van de landeigenaar-en beheerder op het Vlaamse platteland. De organisatie ondersteunt de privé landbeheerder, die een belangrijke sleutel vormt in het dynamische en aantrekkelijke platteland in het sterk verstedelijkt Vlaanderen.

BOS+ is de motor van acties rond duurzame lokale ontwikkeling door werk te maken van het behoud, het duurzaam beheer en de uitbreiding van bossen in België. BOS+ draagt bij tot een groeiend bewustzijn van het belang van bos en bomen voor een leefbare wereld voor mens, plant en dier.

Het Agentschap voor Natuur en Bos, een agentschap van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuur. Het agentschap staat in voor het beleid, het duurzaam beheren en het versterken van natuur samen met alle partners.

De Vlaamse bosgroepen ondersteunen private boseigenaars bij het beheer van hun bos. Bosgroepen dient onder andere advies, informatie en hulp bij de bosadministratie.

Het Aanspreekpunt Privaat beheer- Natuur en Bos heeft als doel om voor de private beheerders de rol op te nemen van georganiseerd doorgeefluik bij het vormgeven van in hoofdzaak de Europese natuurdoelen. Het APB-NB zorgt voor de informatievoorziening in twee richtingen tussen de overheid en private terreinbeheerders.