Gagnant 2020

De Vierstammige Overlever van Ieper

West-Vlaanderen

De Vierstammige Kastanje werd aangeplant rond 1860, toen de militaire vesting in Ieper tot een publiek wandelpark werd omgevormd. Zoals alle vestingbomen, leed de kastanje zwaar tijdens de Eerste Wereldoorlog. De stad Ieper werd vernield, maar de wortelstronk bleef leven. Uit de netjes afgezaagde stamvoet groeiden spontaan 4 nieuwe zijstammen op. De vier zijstammen bleven gespaard tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen Ieper het koud had en vele vestingbomen tot brandhout werden gekapt.

Zo werd de Vierstammige Kastanje een unieke overlever uit het vooroorlogse Ieper. Dit levende monument, met een stamvoet van 9,10 meter omtrek, symboliseert perfect de overlevingskracht van Ieper, en dit naast het wereldberoemde oorlogsmonument, de Menenpoort.